Zoek

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, start2herba.nl, als onafhankelijk Herbalife verdeler, persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen van onze klanten en bezoekers van onze website. Wij nemen de privacy van onze klanten en bezoekers zeer serieus en streven ernaar om hun persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verzameling van persoonlijke informatie Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze vrijwillig verstrekt tijdens het plaatsen van een bestelling of het invullen van een contactformulier op onze website. De verzamelde persoonlijke informatie kan onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens omvatten. We kunnen ook informatie verzamelen over uw aankopen, zoals de producten die u hebt besteld.
  2. Gebruik van persoonlijke informatie Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw bestelling te verwerken, uw producten te leveren en onze diensten aan u te leveren. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, aanbiedingen en promoties, tenzij u hebt aangegeven dat u geen marketingmateriaal wilt ontvangen. We kunnen uw informatie ook gebruiken om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
  3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, behalve zoals hieronder beschreven:
  1. Beveiliging van persoonlijke informatie We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie te waarborgen.
  2. Bewaartermijn van persoonlijke informatie We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor het is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
  3. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant is. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.
  4. Wijzigingen in de privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze bedrijfspraktijken of wettelijke vereisten weer te geven. De bijgewerkte versie van de privacyverklaring wordt op onze website geplaatst.
  5. Contactgegevens Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact met ons op: Naam: Robbe Smears Adres: Steenweg op Meerhout 11, 2430 Laakdal, België BTW: BE0801347781 E-mail: info@start2herba.be

Laatst bijgewerkt: juni 2023

X

Laat mij je helpen je doelen te bereiken Klanten hebben meer kans om hun doelen te bereiken met de juiste producten, een relatie met hun Herbalife Onafhankelijke Distributeur door deel uit te maken van een gemeenschap. Als je gratis persoonlijke ondersteuning wil om je doelen te bereiken, neem dan contact met mij op via de bovenstaande gegevens.